Naš modri planet je ogrožen.

Zaščitimo oceane

Dodajte svoje ime in skupaj pozovimo vlade, da pri Organizaciji Združenih Narodov zasnujejo sporazum o svetovnih oceanih (Global Ocean Treaty). Tako bomo lahko v prihodnjih letih prekrili naš planet z morskimi rezervati, kar bo pomagalo v boju s podnebnimi spremembami.